Acetophenone 99%

 • Code: A10701
 • CAS Number 98-86-2
 • Quy cách: 5ML, 100ML, 1L
 • Tên khác:  Methyl phenyl ketone
 • Molecular Weight  CH3COC6H5  = 120.15
 • Mật độ hơi  4.1 (vs air)
 • Áp suất hơi  0.45 mmHg ( 25 °C)
    1 mmHg ( 15 °C)
 • Dòng sản phẩm:  ReagentPlus®
 • assay  99%
 • Dạng lỏng
 • autoignition temp.  1058 °F
 • refractive index  n20/D 1.534 (lit.)
 • Điểm sôi  202 °C (lit.)
 • Điểm nóng chảy  19-20 °C (lit.)
 • Mật độ: 1.03 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • Hãng Sigma Aldrich
Danh mục: Từ khóa: