Benzoyl Chloride (ACS reagent, 99%)

 • Mã code: 259950
 • CAS Number 98-88-4
 • Quy cách: 5ML, 100ML, 250ML, 4x100ML, 1L
 • Molecular Weight 140.57
 • Linear Formula C6H5COCl
 • grade  ACS reagent
 • Mật độ hơi  4.88 (vs air)
 • Áp suất hơi 1 mmHg ( 32 °C)
 • assay  98.0-100.5% (ACS specification)
    99%
 • autoignition temp.  1056 °F
 • expl. lim.  4.9 %
 • impurities  ≤0.002% P compounds
 • ign. residue  ≤0.005%
 • refractive index  n20/D 1.553 (lit.)
 • Điểm sôi  198 °C (lit.)
 • Điểm nóng chảy  −1 °C (lit.)
 • transition temp  freezing point −2.0-0.0 °C
 • Mật độ  1.211 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • cation traces  Fe: ≤0.001%
    kim loại nặng (như Pb): ≤0.001%
 • Hãng Sigma Aldrich