Morpholine (ReagentPlus®, ≥99%)

 • Code: 134236-100ML, 134236-500ML
 • CAS: 110-91-8
 • Quy cách: 100ml, 500ml
 • Molecular Weight C4H9NO = 87.12
 • Mật độ hơi  3 (vs air)
 • Áp suất hơi  31 mmHg ( 38 °C)
    7 mmHg ( 20 °C)
 • Dòng sản phẩm: ReagentPlus®
 • assay  ≥99%
 • autoignition temp.  590 °F
 • expl. lim.  10.8 %
 • refractive index  n20/D 1.454 (lit.)
 • Điểm sôi  129 °C (lit.)
 • Điểm nóng chảy  −7-−5 °C (lit.)
 • Mật độ 0.996 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • Hãng Sigma Aldrich