Anisole (anhydrous, 99.7%)

 • Code: 296295
 • CAS Number 100-66-3
 • Quy cách: 100ML, 1L, 2L
 • Tên khác: Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
 • Molecular Weight 108.14
 • Linear Formula CH3OC6H5
 • Mật độ hơi  3.7 (vs air)
 • Áp suất hơi  10 mmHg ( 42.2 °C)
 • assay  99.7%
 • Dạng lỏng
 • autoignition temp.  887 °F
 • expl. lim.  8 %
 • impurities  <0.002% nước
    <0.005% water (100 mL pkg)
 • evapn. residue  <0.0003%
 • refractive index  n20/D 1.516 (lit.)
 • Điểm sôi  154 °C (lit.)
 • Điểm nóng chảy  −37 °C (lit.)
 • Mật độ 0.995 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • Hãng Sigma Aldrich