Methyl Jasmonate 95%

 • Code: 392707
 • CAS Number 39924-52-2
 • Quy cách: 5ML, 25ML
 • Tên khác: 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
 • Molecular Weight 224.30
 • Công thức :  (O=)C5H6(CH2CH=CHC2H5)CH2CO2CH3
 • assay  95%
 • Chứa chất tổng hợp α-tocopherol như chất làm ổn định
 • refractive index  n20/D 1.474 (lit.)
 • Điểm sôi  110 °C/0.2 mmHg (lit.)
 • Tan trong nước 340 mg/L tại 25 °C(lit.)
 • Mật độ 1.03 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • Hãng Sigma Aldrich
Danh mục: Từ khóa: