Cyclohexanone (ACS reagent, ≥99.0%)

 • Code: 398241
 • CAS Number 108-94-1
 • Quy cách: 25ML, 500ML, 2L
 • Molecular Weight 98.14
 • Linear Formula C6H10(=O)
 • grade  ACS reagent
 • Mật độ hơi  3.4 (vs air)
 • Áp suất hơi 3.4 mmHg ( 20 °C)
 • assay  ≥99.0%
 • autoignition temp.  788 °F
 • expl. lim.  1.1 %, 100 °F
    9.4 %
 • impurities  ≤0.05% water
 • evapn. residue  ≤0.05%
 • refractive index  n20/D 1.450 (lit.)
 • Điểm sôi  155 °C (lit.)
 • Điểm nóng chảy  −47 °C (lit.)
 • Mật độ  0.947 g/mL tại 25 °C (lit.)
 • Hãng Sigma Aldrich